הוזלה משמעותית לסים סלקום בנטפרי.. 50 גיגה 50 שח

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: