@יעקב-ישראל
תודה רבה
היה קצת עיכוב בסגירת הקצוות בעז"ה ביום ד' או ה' נשיק את התוכניות לציבור