@שמואל-ש אמר בהאתר החדש של ר' צביצבי (@zvizvi):

לא ביקשתי הורדות, ביקשתי שהאתר יעבוד טוב

מעניין...

חשבתי שאתה מעוניין בהורדות...