@mתושלח ומי שרוצה יותר פרטים יכול לבקש ממני, אני התקנתי כבר על שתי מכשירים ומרוצה מאד, ההגנה עובדת חלק, ועדיין לא נתקלתי בשום בעיות.