@מיציבושי אמר באל הנער הזה התפללתי... לכבוד מלאות שלושים יום להצטרפותי:

@יהודי-פשוט
חן חן יפה מאוד תעשה את זה תדיר יותר
בשלושים - בארבעים - בחמישים 🙂
זה מחמם ת-לב 🖤

@מיציבושי ביקשת, קיבלת
זה לכבוד 4 חודשים שאני בנטפרי