@עדו אין מקומו כאן- נא למחוק
ובפרט לא לפתוח על זה יוזר חדש