קטגוריות


  • הכרזות או הודעות מאת הנהלת נטפרי


  • כאן המקום לשוחח אודות בעיות ופתרונות שקשורים לנטפרי


  • שיח סביב אתר הויקי NetFriends


  • מרוצים? שתפו אותנו כאן


  • כאן המקום לשוחח על הפרום


  • כאן נשמח לעדכן אתכם בכל שכלול, שיפור או תיקון חדש בנטפרי


  • כאן כל אחד יוכל לדבר על כל רעיון שעולה לו בנושא שיפור, יעול, וחידוש