קצב העלאה נמוך מאד - נפתר ע"י 013.לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: