עבודות תחזוקה הלילה 13-02-2017 ב 019 בין השעות 00:00 - 04:00.  • 019 בקשו להודיע שיהיה עבודות תחזוקה הלילה 14-02-2017 בין השעות 00:00 - 04:00.

    לפי ההשערה שלהם לא תהיה גלישה במשך 10 דקות בטווח השעות האלו.


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: