תרומה לנטפרי ממעשר כספים • @למדן-וידען אמר בתרומה לנטפרי ממעשר כספים:

  שאלתי ברגע זה דיין ואמר לי בזה"ל:
  אין ספק שזה הצלת נפשות ממש, לגבי נקודות הוא הוסיף שגם זה נכלל בהצלת נפשות, וזה לכתחילה שבלכתחילה.

  אגב, כדי להסביר לו במה מדובר סיפרתי לו קצת על המיזם והוא ממש יצא מהתפעלות, נראה לי שהוא יכול להיות תורם פוטנציאלי עכשיו (אולי לנקודות שלי) .. :smiley:

  אולי יש להוסיף לנטפרינדס? • @DovidStroh אבל כדי לשאול את ועדת הרבנים של נטפרי. א''א לשאול דבר אחד לזה ודבר אחד לזה. וגם בשביל שאנשים ידוע מי המתיר/אוסר ולא יהיה אנונימי • @frize37
  לא מאמין שאי מי מהרבנים ירצה להישאר אנונימי.
  לגבי אוסרים, צריך כמובן לדעת לשאול לרב שמכיר קצת את עולם האינטרנט שיבין את נחיצות וחשיבות העניין, הלא כן?
  בכ"א אם רבני נטפרי הם רבנים ממש כלומר לא אישיות תורנית גרידא אז אכן מומלץ. • @למדן-וידען אמר בתרומה לנטפרי ממעשר כספים:

  @frize37
  לא מאמין שאי מי מהרבנים ירצה להישאר אנונימי.

  לא הבנתי. אני מתכוון שכדאי לכתוב ברור מי המתיר לתרום מכספי מעשר וכן להשתמש בנקודות. אנשים שרוצים להסתמך ע''ז צריכים לדעת על מי מסתמכים. וחוץ מזה שכדאי שועדת הרבים שמנווט את נטפרי גם היא תביא תא דעתה באופן ברור, כדי שבכל דבר המצריך דעת תורה ידעו כאן למי שאלו וכו'


התחבר כדי לפרסם תגובה