לחברי הפורום הע"י • לאחר כשנה+ אני זוכה בס"ד מרובה לשוב מעיסוקי לאהלה של תורה מבוקר עד ליל.
  בהזדמנות זו אודה מקרב לב להרב @magicode ועמו-עזר כנגדו הרבנית @רותי על רוב פועלם הכבירים ללא לאות למען קדושת כרם ישראל.
  להרב @GolanArt הבלתי נשכח שעשה (ובע"ה עוד יעשה) רבות למען הצלחת המפעל החשוב הזה.
  לידיד הרב @יהודי-פשוט שהנאני רבות ברו"ג.
  תודה מיוחדת לכל חַבֵרַי - חברי 'סיירת התיוג' בעבר ובהווה, על כל פועלם למען הכלל ולמען 'הפרט'.
  ולכל חברי הפורום 'איש איש בשמו הטוב יבורך'
  נתייחד מקום זה בנקיותו המופלאה ובאוירת 'אהבת חסד' השוררת בין חבריו-שורותיו.
  יה"ר שתשרה הברכה במעשי ידיכם. ונזכה מהרה ל'ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים'
  ידידכם @גלינג • @גלינג
  כה לחי! יישר כחך על כל פעלך למען נטפרי ולמען החברים בפורום.
  בטוחני שזכות פעליך תעמוד לך להצליח בתורה, ובכל אשר תפנה. • ירבו כמותך בישראל ... • @גלינג הכותרת שלך היא תחליף טוב ל"פוסט פרידה מ..." שמשאירה קצת טעם מריר בפה...
  עלה והצלח!! [ותודה רבה על כל העצות הנהדרות שלך כאן בפורום]


 • נקיפדיה

  כל הכבוד הרב @גלינג, וכשם שתקבל שכר על הדרישה (העזרה וכו' כאן בפורום) כן תקבל שכר על הפרישה!! בהצלחה מרובה!!

  חברה, מי שעוזב אחרון שיזכור לכבות את האורות... 😉 • אנחנו מקנאים בך @גלינג
  שיהי' לך הצלחה וברכה בכל מעשה ידיך. • @גלינג בהצלחה בדרכך.
  טוב לדעת ש@רותי היא רעייתו של הקוסם כך אדע לקבל את דבריה ברצינות יותר... • @גלינג אמר בלחברי הפורום הע"י:

  תודה מיוחדת לכל חַבֵרַי - חברי 'סיירת התיוג' בעבר ובהווה, על כל פועלם למען הכלל ולמען 'הפרט'.

  @GolanArt איך הצלחת לגרום לכל 'סיירת התיוג' לפרוש מהאינטרנט??
  @גלינג עלה והצלח. • @למדן-וידען כנראה היה להם שם סדר יום רציני, סדר בוקר וסדר ערב...😉 • המקצוענים עוזבים ומשאירים אותנו לבד ?! 😦
  ושיהיה ל @גלינג בהצלחה בהמשך דרכו ! • @גלינג
  בהצלחה
  תודה רבה על ההערות המחכימות, על מראי המקומות...
  על הצלצולים של הגלינג....
  וכתיבה ותחימה טובה. • @גלינג אין מילים ... 😶
  איך ש @GolanArt סידר אותנו... • @גלינג
  האמת היא שכולנו כאן יודעים שאתה עושה את הדבר שנכון ביותר לעשותו - שהרי, אם היינו זוכים ובית ישראל כולו היה הולך בדרכך זאת, דרך עץ החיים, היה ניתן לכבות כאן את האורות..
  אך, א"א לו לעולם הזה בלא בורסקי ובלא בוסמי - אשריך שנתפסת על דברי תורה וגו'. מי ייתן ויום יבוא, וניפגש כולנו רק בביהמ"ד לדיונים בתורה הק'.

  אך, בל נשכח במעמד זה את החובה הקדושה כ"כ:
  להעלות על נס, ולהודות מעומקא דליבא ממש, על פועלם של הרב היקר והחשוב @magicode ועמו עזר כנגדו @רותי ושאר חברי המערכת היקרים, אשר כנחשון בן עמינדב בשעתו, קפצו הם מתוככי חממת בית המקדש דמעט למים הסוערים - בבחינת "כל משבריך וגליך עלי עברו" (וביודעי ומכירי קאמינא), והכל לשם שמים רק בכדי להציל את אותם בני עלייה שנזקקו להיחשף לכלי ההפכפך הזה - שהיום אומר לו עשה כך, ולמחר ... ולקיים בנו: "וחי בהם"!
  ברוחם הגדולה משכילים הם לזנוח עבודות יוקרה ומשכורות עתק, ולהעמיד מול עיניהם בלבד: "כי איך העלה אל אבי והנער איננו אתי, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי".. "הילד איננו ואני אנא אני בא" - ורוח הקודש שוחקת מולם ואומרת, בזכותם: "נער ישראל ואוהבהו"..
  יהי רצון - שיקויים בכם: "אם תוציא יקר מזולל - כפי תהיה", ויתקיימו כל משאלות ליבכם לטובה, ותכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, וחיים טובים ולשלום, עם כל בני ביתכם, אמן.

  החותם ברגשי הערצה והאהבה עמוקים -
  עברי אנכי • @עברי-אנכי לא הבנתי, גם אתה @עברי-אנכי פורש? • @הגוף-והנפש אמר בלחברי הפורום הע"י:

  @עברי-אנכי לא הבנתי, גם אתה @עברי-אנכי פורש?

  לא, קשה עלי פרידתכם..
  [באופן אישי, גם אני אברך שיושב ולומד שלושה סדרי לימוד מלאים, מהם בעיון/בקיאות, ומהם בהלכה למעשה, ואני מאד משתדל שלא ייפגע מלימודי מאום, ובכ"א מעט במעט להיות כאן ביחד, לחזק את כולנו ואת ידי העושים הגדולים במלאכה הק' הזו].

  כשכתבתי את הפוסט הזה, חשבתי לעצמי, מצד אחד באמת כולנו יודעים - שהמקום היחיד המתאים לבן עלייה, בן תורה, הוא ביהמ"ד - בינות לספרים ולהמיית הלומדים.. וא"כ, אפעס.. יצא איזה צד חיסרון באותם אנשי רוח ומעלה שהקימו וממשיכים להחזיק בכל כוחם באכסנייה קדושה זו, השומרת (ומנטרת..😀) את בני התורה היק' דפה, וזאת לא ניתן כלל להיאמר. ע"כ נתתי לריגשותי לפרוץ החוצה - ולהיות פה לכל הרבים שהצביעו בעד הפוסט ולומר - דעו נא רבותי, כי במקום שלא היו אנשים כלל, קמו הם והשתדלו להיות לאנשים.. לא היה חפץ בידם ההתעסקות עם הטכנולוגיה וכדו', אלא אך לקיים בנו: "והיה מחניך קדוש"!! וב"ה,שחפץ ה' בידם הצליח!
  אין זה מוריד משיעור קומתם, אלא רק מוכיח - כי יש לו לה' אהובים בעולמו, ומסרו לשומרים מסורים כל היום וכל הלילה..
  יהי חלקי עמכם בזה ובבא.


 • נקיפדיה

  @עברי-אנכי אני אישית סבור שכשהמשיח יבוא בקרוב - הרב @magicode ושאר רבני נטפרי יהיו מהראשונים שהוא ילחץ את ידיהם.
  הגזמתי? לא בטוח...


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: