גוגל photos  • האם התמונות האישיות שגיביתי באתר https://photos.google.com
    אמורות להיות מוצגות בלי סינון, כי לפעמים זה פתוח ולפעמים זה מטשטש..  • אם שתפת זה מטושטש אם לא זה מופיע רגיל

    אחד מגאונות נטפרי  • ביטלתי את השיתוף ועדיין כל התמונות מפוקסלות


התחבר כדי לפרסם תגובה