האם מהיום נחסם לגמרי האפשרות של צאט במייל


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: