האם מהיום נחסם לגמרי האפשרות של צאט במייל


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: