הצעה: פתיחת תמונה בעייתית וטשטוש החלקים הבעייתיים


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: