הצעה: פתיחת תמונה בעייתית וטשטוש החלקים הבעייתיים


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: