האם יש מישהו שעזר לו מדריך הוספת חריגה לאפליקציה?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: