שימוש בנטפרי בעבודה דרך מחשב וירטואלי (VM) אפשרי?


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: