כנראה פיספסו שזה נושאט חשוב החסימת תמונה
וזה רק נושא של דרך אגב
יש את הבסיס של הרעיון הכללי שבתכו גלום גם הענין של התמונה