אכן גם לי היה את הרעיון הזה
וכן הפוך, היה לי, לא הסרטון הראשון, שהיה הסרטה של הסבר פעולה מסויים, שהייתי צריך, אבל אותו אחד, העלה שיר של נשים ברקע, לא הייתי צריך כלל את השיר אלא את ההסבר איך עושים את זה ובגלל זה הסרטון נחסם