@re אם יש לך וייפרי + אניוואר על המחשב, אתה יכול להתחבר לרשת פתוחה, ואז להפעיל את האניוואר ולהתחבר ל-VPN של נטפרי והוייפרי ישתחרר.
הוא יחסום אותך רק כאשר עוד לא חיברת את האניוואר.
אם זה מתאים לך - זה מצוין