הוספה של הגדרות (חסימות) אישיות להגדרת קהילה • אני פותח את זה כדיון חדש, כפי בקשת @magicode שכל הצעה יופיע בנפרד.

  @abc אמר בחסימה עצמית ללא סיסמה:

  אולי באמת ניתן להוסיף לחצן "הוסף לחסימה לרמת קהילה"?

  לקהילות אכן יש אפשרות של 'הוסף הגדרות אלו לקהילה' שזה מעתיק את הגדרות האישות להגדרות הקהילה, הצעת @abc שגם הלקוח יוכל להוסיף את לבד. • @שלו' אמר בהוספה של הגדרות (חסימות) אישיות להגדרת קהילה:

  אני פותח את זה כדיון חדש, כפי בקשת @magicode שכל הצעה יופיע בנפרד.

  @abc אמר בחסימה עצמית ללא סיסמה:

  אולי באמת ניתן להוסיף לחצן "הוסף לחסימה לרמת קהילה"?

  לקהילות אכן יש אפשרות של 'הוסף הגדרות אלו לקהילה' שזה מעתיק את הגדרות האישות להגדרות הקהילה, הצעת @abc שגם הלקוח יוכל להוסיף את לבד.

  הלקוח יכול לחסום, שלא יוכל לשנות הגדרות • @shraga אמר בהוספה של הגדרות (חסימות) אישיות להגדרת קהילה:

  הלקוח יכול לחסום, שלא יוכל לשנות הגדרות

  אם הבנתי נכון אתה מתכון שאחרי שמגיר הכל יש לו אפשרות לנעול את ההגדרות שלו, אבל אז אינו יכול לעלות בקודש ולחסום עוד דברים שרוצה לחסום. • הרעיון מופיע ברשימת ההצעות לפיתוח,
  עדיין לא זכיתי להבין אותו... • @shraga
  עיי' כאן: http://forum.netfree.link/post/28908
  נראה לי באמת שזה אמור להיות ההפניה, ולא הפוסט הנוכחי. • זה קיים במידה והמשתמש לא מפקיד את הגדרות הסינון האישיות שלו בידי הקהילה • @shraga
  הרעיון הוא שהאתר ייחסם (ע"י הלקוח) בהגדרות הקהילה, ולא בהגדרות האישיות.
  כך שלא יהא בידי הלקוח להתחרט ללא אישור הקהילה. • @ליכט אז שישלח פניה לקהילה, נראה לי שיחסמו לו בשמחה... • @shraga
  אכן אפשרי. אך זה מפשט תהליכים, וכנראה שיש אנשים שזה חשוב להם.
  בדיוק בגלל זה הוציאו א"ז להצבעה...


התחבר כדי לפרסם תגובה