עוד שיפור, חסימה ספציפית של אתר משליחת בקשות לשרת

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: