האם רק לי נוספה נקודה? מ15 ל 16?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: