@dudi25252-gmail-com אמר בהאם הצ'אט של בינג פתוח בנטפרי?:

אני יודע שבהתחלה הוא היה פתוח,
לאחמ"כ נחסם
אני לא יודע מה התקדם מאז

זה היה פתוח דרך סקייפ, ובעיקרון - אין סיבה לחסום.
אבל כיון שניתן לבקש שם גם תמונות, ונטפרי לא הצליחו להפיד בין התמונות הפרטיות למה שהגיע מהצ'אט - הכל נחסם [כי לא הה שייך לאפשר טקסט בלבד].
זה לא אמור להפתר [עד שאני אקנה 50% ממניות מיקרוסופט, בע"ה...]