@עומד-בפרשת-דרכים ולהפך זה שזה במחשב אמור להיות הרבה פחות
אלא אם תרצה לומר עדכוני ווינדוס אבל זה החברות יכולות להקים שרת דמא משל עצמם עם העדכון לא כך?