ואני יכול להעיד שהקוסם של נטפרי הרב @magicode השקיע הרבה מאוד מאמצים ושעות בשביל לשפר את תוצאות חיפוש הגוגל.