מה ההגיון שפיגמה יהיה סגור?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: