@אלי-tza אמר בבמערכת מולטימדיה עם ווייז של נטפרי אני לא מצליח להוריד קולות באידיש:

@שמואל-ש תשלח אחרי החג במערכת הפניות את ההקלטה של @אחד-תם ותבקש אם אפשר לפתוח את הקישור שיעבוד במכשיר בלי תעודה, לפעמים הם יכולים.

שלחתי, הם אמרו שא"א ואני מוכרח להתקין תעודה, אבל מה אעשה שכנ"ל-אינני יכול להתקין תעודה😧 😧 😧